MENU

Marka indywidualna

Indywidualna marka opiera się na fundamencie zbudowanym z szczerości i odpowiedzialności wobec samego siebie. Stanowi jednocześnie wynik, jaki w działaniu daje spotkanie przeszłości z przyszłością, mianowicie zdefiniowanego i świadomego potencjału z przestrzenią oczekiwań i pragnień. Stawiając przed sobą cele do osiągnięcia, potrafimy uciec od wartości i zamiarów, które pierwotnie nam towarzyszą, w świat złudzeń. Oczywista potrzeba dystansu, realnej ewaluacji zasobów i potrzeb – po prostu trzeźwej, szczerej oceny – ściera się z kondycją zaufania do siebie oraz otoczenia. Zasoby dostępne nam materialnie łatwo ocenić, porównać, określić ich potencjał. Z tymi niematerialnymi – umiejętnościami, poglądami, przekonaniami jest już zupełnie inaczej. Mogą one nas wspierać, równie często mogą nas blokować. Zazwyczaj natomiast wiele z nich pozostaje na nieuświadomionym poziomie.   Czym jest marka? Marka to osobowość – konglomerat wszystkich działań, myśli, słów, osób, które stały się częścią istnienia, doświadczenia i funkcjonowania jednostki. W pewnym momencie nachodzi nas potrzeba świadomego kreowania siebie, związana z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, jaka wiąże się z tworzeniem zewnętrznej reprezentacji. Niemniej jednak, decydując się na taki krok, musimy posiąść umiejętność przyglądania się sobie z pozycji obserwatora. Jeśli towarzyszy temu świadomość i uznanie, wówczas można się spodziewać pogłębienia wiedzy o sobie oraz większej skuteczności w działaniu. Jeśli jednak ów […]
Read More ›

Marketing wartości

Marketing – to słowo otacza nas obecnie ze wszystkich stron – wszystko jest od niego zależne. W dobie ekonomii pieniądza, a nie produktu, trudno, aby było inaczej. Marketing to w końcu proces zaspokojania potrzeb – zarówno poprzez wytwórcę danego dobra i jego biorcę.   Produkt Niegdyś, jeszcze przed rewolucją przemysłową, podstawą wszelkiej wymiany był produkt. Ułatwiał on w pewien, bardzo określony sposób życie. Miał jakąś funkcję, która odpowiadała na określoną potrzebę. Jeden miał umiejętności produkcji, drugi potrzebę wykorzystania. W dobie współczesności, w której masowa nadprodukcja jest wręcz ekonomicznie nieuzasadniona (a już na pewno ekologicznie destruktywna), w której zysk stał się ważniejszy od logiki, rozsądku i sensu (tu link do kultury sensu) produkt stał się jednym z trzech:   Funkcja – czymś niezauważalnym, standardowym, tłem służącym do określonego celu Ta podstawowa funkcja materii nie zmieniła się oczywiście przez wieki. We współczesności jednak coraz rzadziej jesteśmy świadomymi wytwórcami narzędzi potrzebnych nam na co dzień. W dobie komputeryzacji, u progu ery sztucznej inteligencji, całe procesy technologiczne stają się w pełni zautomatyzowane, a postępująca specjalizacja powoduje, że każdy z nas, jako indywidualna jednostka coraz bardziej „nie wie na czym to wszystko polega”. To oczywiście naturalna sytuacja, w której wykorzystujemy dostępne nam narzędzia. W wielu […]
Read More ›

Projektowanie logo

Logo to graficzna reprezentacja określonego działania. Próba zamknięcia w uproszczoną formę tego, co nieuchwytne. Logotyp nie musi być zrozumiały na pierwszy rzut oka, powinien natomiast być rozpoznawalny. Nie musi symbolizować działalności (a już na pewno nie w sposób dosłowny), ale powinien z niej wynikać, być jej przedłużeniem. To najważniejszy i jednocześnie najprzyjemniej kreatywny okres pracy. Może się zakończyć nagle i szybko w chwili objawienia, ale i zdarza się jej ciągnąć miesiącami. Wszystko zależy od współpracy pomiędzy potrzebującym i zlecającym, a kreującym.   Kreacja znaku Osobiście preferuję, aby wstępny pomysł, zarys późniejszych rozważań wyszedł spod palca potrzebującego. Często odbywa się to w czasie rozmowy, w czasie której wspólnie docieramy do tego, jaka tak na prawdę jest potrzeba. Często mierzymy się w takiej chwili z umiejętnościami, wstydem i krytyczną oceną samego siebie. Każdy jednak potrafi rysować! Każdy potrafi kreować! Nie ma co porównywać się do kogokolwiek. W innym wypadku, jeśli to projektant zajmuje się od samego początku graficznym przedstawieniem przedsięwzięcia, późniejsze działanie pod szyldem symbolu staje się, w pewnym sensie częścią kreującego i nie jest to w moim mniemaniu „higieniczne” rozwiązanie. To nie ja, nie grafik, ma stać się właścicielem działania skrytego pod znakiem, a z doświadczeń, emocji i wiedzy zleceniodawcy musi on […]
Read More ›

Zapraszam do kontaktu lukasz@nowespojrzenie.pl