MENU

Marka indywidualna

494
0

Indywidualna marka opiera się na fundamencie zbudowanym z szczerości i odpowiedzialności wobec samego siebie. Stanowi jednocześnie wynik, jaki w działaniu daje spotkanie przeszłości z przyszłością, mianowicie zdefiniowanego i świadomego potencjału z przestrzenią oczekiwań i pragnień.

Stawiając przed sobą cele do osiągnięcia, potrafimy uciec od wartości i zamiarów, które pierwotnie nam towarzyszą, w świat złudzeń. Oczywista potrzeba dystansu, realnej ewaluacji zasobów i potrzeb – po prostu trzeźwej, szczerej oceny – ściera się z kondycją zaufania do siebie oraz otoczenia.

Zasoby dostępne nam materialnie łatwo ocenić, porównać, określić ich potencjał. Z tymi niematerialnymi – umiejętnościami, poglądami, przekonaniami jest już zupełnie inaczej. Mogą one nas wspierać, równie często mogą nas blokować. Zazwyczaj natomiast wiele z nich pozostaje na nieuświadomionym poziomie.

 

Czym jest marka?

Marka to osobowość – konglomerat wszystkich działań, myśli, słów, osób, które stały się częścią istnienia, doświadczenia i funkcjonowania jednostki. W pewnym momencie nachodzi nas potrzeba świadomego kreowania siebie, związana z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, jaka wiąże się z tworzeniem zewnętrznej reprezentacji.

Niemniej jednak, decydując się na taki krok, musimy posiąść umiejętność przyglądania się sobie z pozycji obserwatora. Jeśli towarzyszy temu świadomość i uznanie, wówczas można się spodziewać pogłębienia wiedzy o sobie oraz większej skuteczności w działaniu. Jeśli jednak ów dystans nie jest szczery i usilnie dążymy do podtrzymania wizerunku oraz skojarzeń z nami związanych, pozostających w opozycji do rzeczywistych potrzeb i wyznawanych wartości, wówczas prowadzi to w sferę konfliktów i wewnętrznego chaosu.

 

Konglomerat marek

Markę firmy można traktować jako zespół marek indywidualnych – pracowników, przedstawicieli, prezesów – różnych „twarzy firmy”. Podstawą są tu umiejętności interpersonalne na bazie, których buduje się zaufanie w relacjach.

Ważne, aby uświadomić sobie, że pozycja pracownika, objęte stanowisko nie jest tu najważne. Bez względu na to, czy mowa o sprzątaczce, ochronie, sprzedawcy, czy prezesie to to w jaki sposób reprezentują firmę, jak o niej mówią, a nawet myślą ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się jej wizerunku wśród osób bezpośrednio do niej nie należących, ale stykajacych się z nimi pośrednio – ich rodzinami, znajomymi, sąsiadami ect. Warto przypomnieć sobie w tym miejscu badanie socjologiczne w którym dowiedzono, że wystarczy 7.em (a nawet 6.) uścisków dłoni, aby poznać jakąkolwiek osobę na świecie.

Odpowiedzialność jaka w tym momencie się pojawią jest nie do przecenienia. Na każdym kroku świadczymy sobą na rzecz lub na niekorzyść przedsięwzięcia w którym bierzemy udział. Czy w takim wypadku możemy pozwolić sobie na obmowę? Jak to świadczy o naszych prywatnych wyborach?

 

Przestrzeń kreacji

Aby stworzyć coś dobrego i wartościowego, potrzebujemy zgodności z czynionymi działaniami. Zyskujemy w ten sposób przestrzeń na świadomą kreację życia na rozmaitych jego płaszczyznach i przyzwolenie na realizację siebie w pełnym zakresie.

W oparciu o doświadczenia swoje i innych, przygotowałem kilka pytań dla osób, które poważnie myślą o pracy nad swoim indywidualnym wizerunkiem, zarówno w domowym zaciszu relacji rodzinnych, jak w kontaktach opartych na wymianie w sferze biznesu.

 

ARKUSZ MARKI INDYWIDUALNEJ

 

Potencjały

Rozwijając temat analizy indywidualnych potrzeb, planów i pragnień, w czasie kolejnych spotkań sporządziłem dodatkowe narzędzie, które również polecam uwadze. Ma ono na celu zaobserwowanie siebie, określenie swoich mocnych i słabych stron, które przekładają się bardzo szybko na potrzebę określonych współpracowników.

 

ARKUSZ OKREŚLENIA POTENCJAŁÓW

 

 

 

POLECAJĄ

Pytania zmuszają do głębokiej refleksji, nie udało mi się na nie odpowiedzieć tylko jednym zdaniem, musiałam głęboko wejść w sens tego, co chcę robić. Często wracałam do poprzedniego pytania, aby spojrzeć na nie w innym już stanie umysłu i nierzadko coś zmieniałam w odpowiedziach. Poukładało mi to w głowie. Myślę, że jest to dobre narzędzie do samorozwoju. Jest to pomost między tym co twarde, biznesowe, a głębokim rozpoznaniem esencji i ścieżki Duszy.

Z początku nie byłem nastawiony jakoś entuzjastycznie do tej ankiety. Wypełniając ją w trudnym stanie emocjonalnym nawet dodałem notkę w stylu "kiedy przestanę się bawić w tego typu rzeczy i zacznę robić swoje...". Wypełniona, spędziła miesiąc w szufladzie. Kiedy po tym okresie praktycznie na świeżo, bo prawie nie pamiętając własnych odpowiedzi, zasiadłem do rozmowy z ( jej twórcą / Łukaszem ) pojawiły się bardzo ciekawe wnioski. Nagle ankieta nabrała szerszego obrazu. Dostrzegłem też, że wbrew temu co myślałem o niej na samym początku, kolejność pytań i działów nie jest przypadkowa. Układają się w przemyślaną całość tak aby wydobyć różne informacje na (Twój/ mój/ swój) temat. Wnioski, które się pojawiły dają ciekawy obraz tego w jakim miejscu na swojej ścieżce twórczej się znajdujesz. A rozmowa na ich temat, może pomóc znaleźć wskazówki jak ją ulepszyć lub poprawić, co jest oczyście kwestią indywidualną. Osobiście polecam zapoznać się z tematem. Jest to na pewno ciekawe doświadczenie.


Zapraszam do kontaktu lukasz@nowespojrzenie.pl