MENU

Marka indywidualna

139
0

Indywidualna marka opiera się na fundamencie zbudowanym z szczerości i odpowiedzialności wobec samego siebie. Stanowi jednocześnie wynik, jaki w działaniu daje spotkanie przeszłości z przyszłością, mianowicie zdefiniowanego i świadomego potencjału z przestrzenią oczekiwań i pragnień.

Stawiając przed sobą cele do osiągnięcia, potrafimy uciec od wartości i zamiarów, które pierwotnie nam towarzyszą, w świat złudzeń. Oczywista potrzeba dystansu, realnej ewaluacji zasobów i potrzeb – po prostu trzeźwej, szczerej oceny – ściera się z kondycją zaufania do siebie oraz otoczenia.

Zasoby dostępne nam materialnie łatwo ocenić, porównać, określić ich potencjał. Z tymi niematerialnymi – umiejętnościami, poglądami, przekonaniami jest już zupełnie inaczej. Mogą one nas wspierać, równie często mogą nas blokować. Zazwyczaj natomiast wiele z nich pozostaje na nieuświadomionym poziomie.

 

Czym jest marka?

Marka to osobowość – konglomerat wszystkich działań, myśli, słów, osób, które stały się częścią istnienia, doświadczenia i funkcjonowania jednostki. W pewnym momencie nachodzi nas potrzeba świadomego kreowania siebie, związana z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością, jaka wiąże się z tworzeniem zewnętrznej reprezentacji.

Niemniej jednak, decydując się na taki krok, musimy posiąść umiejętność przyglądania się sobie z pozycji obserwatora. Jeśli towarzyszy temu świadomość i uznanie, wówczas można się spodziewać pogłębienia wiedzy o sobie oraz większej skuteczności w działaniu. Jeśli jednak ów dystans nie jest szczery i usilnie dążymy do podtrzymania wizerunku oraz skojarzeń z nami związanych, pozostających w opozycji do rzeczywistych potrzeb i wyznawanych wartości, wówczas prowadzi to w sferę konfliktów i wewnętrznego chaosu.

 

Konglomerat marek

Markę firmy można traktować jako zespół marek indywidualnych – pracowników, przedstawicieli, prezesów – różnych „twarzy firmy”. Podstawą są tu umiejętności interpersonalne na bazie, których buduje się zaufanie w relacjach.

Ważne, aby uświadomić sobie, że pozycja pracownika, objęte stanowisko nie jest tu najważne. Bez względu na to, czy mowa o sprzątaczce, ochronie, sprzedawcy, czy prezesie to to w jaki sposób reprezentują firmę, jak o niej mówią, a nawet myślą ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się jej wizerunku wśród osób bezpośrednio do niej nie należących, ale stykajacych się z nimi pośrednio – ich rodzinami, znajomymi, sąsiadami ect. Warto przypomnieć sobie w tym miejscu badanie socjologiczne w którym dowiedzono, że wystarczy 7.em (a nawet 6.) uścisków dłoni, aby poznać jakąkolwiek osobę na świecie.

Odpowiedzialność jaka w tym momencie się pojawią jest nie do przecenienia. Na każdym kroku świadczymy sobą na rzecz lub na niekorzyść przedsięwzięcia w którym bierzemy udział. Czy w takim wypadku możemy pozwolić sobie na obmowę? Jak to świadczy o naszych prywatnych wyborach?

 

Przestrzeń kreacji

Aby stworzyć coś dobrego i wartościowego, potrzebujemy zgodności z czynionymi działaniami. Zyskujemy w ten sposób przestrzeń na świadomą kreację życia na rozmaitych jego płaszczyznach i przyzwolenie na realizację siebie w pełnym zakresie.

W oparciu o doświadczenia swoje i innych, przygotowałem kilka pytań dla osób, które poważnie myślą o pracy nad swoim indywidualnym wizerunkiem, zarówno w domowym zaciszu relacji rodzinnych, jak w kontaktach opartych na wymianie w sferze biznesu.

 

ARKUSZ MARKI INDYWIDUALNEJ

 


Zapraszam do kontaktu lukasz@nowespojrzenie.pl