Pionierzy
– zapowiedź filmu dokumentalnego

Nasiona: Pionierzy rolnictwa ekologicznego w Polsce – to pełnometrażowy film dokumentalny pomysłodawcy Roberta Kuryluka i producentki Moniki Styczek-Kuryluk.