MENU

JA – Łukasz Nowak

Lubię poddawać się wrażeniom i poszukiwać #nowegospojrzenia oraz przekładać tą wizję na rzeczywistość.


CZŁOWIEK – nowespojrzenie.pl

Bez względu na to, czy błądzę po przestrzeniach niematerialnych, leśnych traktach, starożytnych budowlach, ogrodzie, czy kuchni poddaję się całkowicie atmosferze działania.

POSZUKIWACZ – Sensu

Żyję poszukując sensu, a jednocześnie wiem, że drzemie ono w samym doświadczaniu istnienia.

PROJEKTANT – Wizerunku

W graficznej pracy pozwalam prowadzić się temu dla kogo ją wykonuję – zabarwiam się tematem, aby móc jak najpełniej spełnić moje zadanie – od podstaw zrealizować komunikat kierowany do drugiego człowieka. Budując i przekazując treści zwracam baczną uwagę na to, czy są one szczere, a co więcej odpowiadają na społeczne zapotrzebowanie.

DORADCA – Marki indywidualnej

W pracy z ludźmi zajmuję się poszukiwaniem uświadomienia potrzeb, pragnień i celów, a nade wszystko potencjałów i drogi ich realizacji.

SPOŁECZNIK – W społeczeństwie obywatelskim

Czynne uczestnictwo w oddolnych inicjatywach społecznych zawsze było dla mnie ważne. Z biegiem lat horyzont działań rozszerzył się.


TERAPEUTA – Terapia czaszkowo-krzyżowa


PSZCZELARZ – Pasieka Omomom.pl – O! Może morze miodu?!


Zapraszam do kontaktu lukasz@nowespojrzenie.plZapraszam do kontaktu lukasz@nowespojrzenie.pl