MENU

{11} Działanie (I)

2885
0
Wszystko na czym opiera się postrzegalna rzeczywistość można uprościć do przepływu pomiędzy potencjałami. Mogą to być choćby chaos i świadomość. W tym ruchu, w tej zmianie, w sposób naturalny pojawia się czynnik decyzyjny dlatego zarówno świadomość, jak i jej brak w życiu, w istnieniu, prowadzą do działania, a to zaś zawsze w określonym kierunku, w określonym celu.
Najwyższym czynnikiem służącym rozwojowi jest działanie w zgodzie ze sobą, naturalna ekspansja i rozkwit. Wykluczają się one całkowicie z koniecznością. Przecież życie, opierając się na naturalnych cyklach, nie posiada w sobie przymusu, a raczej przyjemność i radość istnienia. Trwa zaś dzięki otwarciu i pozwoleniu na przepływ, na często absurdalne możliwości, które znów potrafią stanowić najprostsze rozwiązania naszych trudności. Ta abstrakcja doświadczania zdaje się czasem ponad nasze siły, a najczęściej jest po prostu niewyobrażalna. W błysku olśnienia mogłyby rozsadzić do cna nasze, z tak wielkim trudem i pieczołowitością budowane, przekonania.
Te zaś, którymi zaklejamy własną kreatywność z biegiem czasu odbierają nam zdolność oddychania pełną piersią. Wspieramy je z pełną premedytacją, a one zabierają nam poczucie wolności, oddajemy im siebie, bo uwalniają nas od poczucia odpowiedzialności. I w ten sposób zaprzeczanie sobie staje się naszą drugą naturą. Jak często wmawiamy sobie: robię to, bo tego ode mnie oczekują, bo taka jest procedura, bo tak trzeba, należy, wypada, działam tak, bo działałem tak zawsze…
Działanie bez zastanowienia, wbrew sobie, bez zgody ze swoim wewnętrznym poczuciem zamyka nas na życie. Sami sobie odbieramy zdrowie, a wraz z nim chęć istnienia, a więc blokujemy w sobie życie.
A gdyby tak odszukać w sobie siłę? tę pierwotną, płynącą w każdym wnętrzu wolę istnienia i korzystać, krok, po kroku coraz bardziej, z naturalności ekspansji i ekspresji kreacji?
Muszę to zrobić, bo tak wybrałem. Wybieram inaczej bo tego chcę. Pragnę…
Im częściej towarzyszy nam to szczere poczucie, prawdziwe, bo zgodne z naszym wewnętrznym pragnieniem tym jesteśmy zdrowsi, przepełnieni życiem.
Zamierzam, wybieram, postanawiam, potrafię, decyduję, wiem i po prostu działam!

Zapraszam do kontaktu lukasz@nowespojrzenie.pl